IMB

  1. Mengisi blangko permohonan IMB dari Kecamatan
  2. Apabila luas bangunan kurang dari 100 m kepengurusan cukup sampai di kelurahan
  3. Apabila luas bangunan lebih dari 100 m kepengurusan di BPPT.
  4. Membawa persyaratan yang tertera di blangko.